Promovarea egalităţii de gen se află în centrul politicilor europene sociale și economice. În ciuda progresului realizat în ultimii ani, inegalităţile dintre femei și bărbaţi se menţin în continuare în anumite domenii.

Egalitatea dintre femei şi bărbaţi este una dintre valorile fundamentale ale Uniunii Europene. Istoria acesteia începe încă din 1957, când principiul plăţii egale a fost încorporat în Tratatul de la Roma.

Realizările înregistrate de Uniunea Europeană în ceea ce priveşte susţinerea egalităţii dintre femei şi bărbaţi au contribuit la schimbarea în bine a vieţii multor cetăţeni ai UE.

Deşi există în continuare inegalităţi, UE a făcut progrese semnificative în ultimele decenii. Principalii factori care au contribuit la aceste progrese sunt:
• legislaţia privind tratamentul egal
• abordarea integratoare a egalităţii de gen (integrarea perspectivei de gen în toate celelalte politici)
• măsurile specifice pentru promovarea femeilor

Dintre tendinţele încurajatoare, putem aminti creşterea numărului femeilor pe piaţa muncii şi progresele înregistrate de către acestea pentru asigurarea unei calităţi sporite a educaţiei şi a formării.

Se menţin însă în continuare diferenţe de gen, iar pe piaţa muncii, femeile se află în continuare în număr mai mare în sectoarele mai slab plătite şi în număr mai mic în posturile decizionale.

Acest site este realizat  în cadrul proiectului “FEMINIS – Ocupare, egalitate de şanse şi independenţă pentru femei”, derulat de Asociaţia pentru Ecologie şi Dezvoltare Durabilă Iaşi şi finanţat prin Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară nr. 6, Domeniul major de intervenţie 6.3.

Proiectul isi propune să promoveze  să promoveze principiile egalităţii de şanse, egalităţii de gen şi non-discriminării, cu accent pe sensibilizarea comunităţii faţă de importanta egalităţii de gen şi contribuţia acesteia la creşterea economică şi la dezvoltarea durabilă a societăţii.

Partenerii din proiectul mai sus mentionat  spera ca proiectul sa contribuie la dezvoltarea  unei culturi a oportunităţilor egale şi să stimuleze implicarea directă a tuturor actorilor sociali din sectorul public şi privat, inclusiv societatea civilă în acţiuni de combatere a discriminării,  de promovare a egalităţii de şanse şi integrare în societate a grupurilor vulnerabile care se confruntă cu riscul de marginalizare socială.

Echipa de implementare a
proiectului FEMINIS.