• Câștigătoarele competiției „Simularea afacerii pe baza planului de afaceri”

    Asociaţia pentru Ecologie şi Dezvoltare Durabilă Iaşi anunță finalizarea competiției „Simularea afacerii pe baza planului de afaceri”. Membrii desemnaţi ai Comisiei de evaluare au evaluat planurile de afaceri înscrise în competiție conform grilei de evaluare și au acordat câte un punctaj fiecărui plan de afaceri înscris în competiție.

    Lista câștigătoarelor competiției este prezentată în tabelul de mai jos:

    Lista planuri castigatoare
    Comisia de evaluare aprobă plata premiilor către cele 32 de participante la competiție mai sus menționate. Premiile sunt reprezentate de sume de bani în valoare brută de 2.000 lei, conform Anexei 2. Bugetul proiectului..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *