• CONDIȚIA ȘI STATUSUL SOCIO-ECONOMIC AL FEMEII

  Analize asupra bunelor practici privind egalitatea de șanse, dezvoltate în cadrul altor programe/proiecte la nivel local și central și posibilitatea de a le replica în aria țintă a proiectului.

  Analize asupra ofertei locale de locuri de muncă, a calificărilor necesare și a potențialului de dezvoltare a antreprenorialului în zonele țintă ale proiectului.

  Prognozarea dinamicii economiei din județele Iași, Vaslui și Botoșani, raportată la dezvoltarea de activități care pot genera locuri de muncă și/sau inițiative antreprenoriale, în rândul femeilor din urban si rural

  Identificarea si evaluarea situatiei actuale a femeilor inactive sau ocupate pe piata fortei de munca din mediul urban si cel rural din judetul Iasi

  Stabilirea si corelarea posibilităților de ocupare si de inițiere pentru populația feminină din zona țintă a proiectului

  Cercetare de teren. Analiză, recomandări și concluzii

  Citește mai mult

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *