• GRUPE: 3 grupe, 20 cursanți/grupă
  • LOCAȚII: judetele Iași, Vaslui si Botoșani

button

  • Perioadă estimată pentru desfășurare cursuri :

Cursurile încep în momentul în care se formează o grupă de instruire (adică minim 20 de persoane înscrise).
Cursul de Operator introducere, validare si prelucrare date are o durata de 720 ore (din care 240 ore – teorie si 480 ore – practică).

  • COMPETENȚE:
  1. Gestionarea suporturilor/dispozitivelor de stocare a datelor/documentelor
  2. Organizarea activităţii proprii
  3. Utilizarea echipamentelor periferice
  4. Asigurarea securităţii datelor/ documentelor
  5. Introducerea şi validarea datelor
  6. Prelucrarea datelor
  7. Transpunerea datelor pe suport