Contact

 • „FEMINIS – Ocupare, egalitate de șanse și independență pentru femei”
  Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN,
  Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
  Investeşte în Oameni!
  Axa prioritară: 6 – Promovarea incluziunii sociale,
  Domeniul major de intervenţie: 6.3. – Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii.

  Lider de parteneriat: Asociația pentru Ecologie și Dezvoltare Durabilă Iași.
  Partener 1: S.C. Info Educația S.R.L. Iași

  Adresa beneficiarului (liderului de parteneriat:): strada Păcurari nr. 85, cod poştal 700515, judeţul Iaşi – România.

  Tel.:    +40 232 260122
  Fax:    +40 232 257012

  Email: aeddfeminis128192@yahoo.com.