Lider de parteneriat: Asociația pentru Ecologie și Dezvoltare Durabilă Iași

Partener 1: S.C. Info Educația S.R.L. Iași

Rezumat:

Prin actiunile, obiectivele si rezultatele sale, proiectul tinteste cele 3 prioritati ale Strategiei Europa 2020 – dezvoltarea unei economii bazata pe cunoastere si inovare, promovarea unei economii mai eficienta din punct de vedere al utilizarii resurselor, mai ecologica si mai competitiva; promovarea unei economii cu o rata ridicata a ocuparii fortei de munca, care sa asigure coeziunea sociala si teritoriala.

Pentru dezvoltarea ideii de proiect, pentru conceperea unui plan de activitati integrat, care sa reprezinte o viziune integrata asupra procesului de consolidare a principiului accesului egal pentru toti pe piata muncii cu scopul de a creste oportunitatile de angajare ale femeilor si persoanelor apartinând grupurilor vulnerabile si asigurarea accesului egal la ocupare si la construirea unei cariere profesionale, în vederea crearii unei piete a muncii inclusive cu contributii la obiectivele orizontale (dezvoltare durabila, imbatranire activa, egalitatea de sanse) a fost necesara de contributia tuturor partenerilor, prin experienta specifica (cunoasterea nevoilor de formare profesionala, experienta in formarea profesionala a adultilor, cunoasterea ofertei de locuri de munca vacante si a nevoilor de formare din mediul rural si urban, experienta in dezvoltarea de cursuri de formare).