A1. Activitati de management, monitorizare, evaluare si raportare
A2. Realizare studiu „Conditia si statusul socio-economic al femeii”.
A3. Activitati pentru promovarea principiului egalitatii de sanse, egalitatii de gen si a non-discriminarii
A4.  Activitati pentru asigurarea incluziunii sociale a femeilor si pentru combaterea discriminarii pe baza de gen
A5. Ateliere de instruire,asistenta si educare a femeilor din zonele rurale si urbane – Acces pe piata muncii inclusiv prin initiere de afaceri
A6. Furnizare de programe de formare profesionala de calificare/recalificare si perfectionare
A7. Activitati de Informare si publicitate